↓↓↓ VIDEO ↓↓↓


Sluis the city of my dreams #Sluis#Netherlands#Vlog#سفر به اسلویس هلند

Your video will begin in 06:55

↓↓↓ VIDEO ↓↓↓


77 Views

#Sluis#Netherlands#Vlog#travel#dreamcity#I love Sluis#Holand Sluis is a town and municipality located in the west of Zeelandic Flanders, in the south-...

Дата загрузки:2021-01-08T07:55:11+0000

↓↓↓ VIDEO ↓↓↓


Published
#Sluis#Netherlands#Vlog#travel#dreamcity#I love Sluis#Holand

Sluis is a town and municipality located in the west of Zeelandic Flanders, in the south-western Dutch province of Zeeland. The current incarnation of the municipality has existed since 1 January 2003. The former municipalities of Oostburg and Sluis-Aardenburg merged on that date. Wikipedia
شهر اسلویس
شهرستان اسلویس واقع در استان زی لاند ( Zee Land) است. این استان در جنوب غربی کشور Nederland قرار دارد. ابتدا باید توضیح داد که اسم این کشور هلند نیست! بلکه هلند شامل چهار شهر بزرگ مثل آمستردادم، روتزدام، دن هاخ و اوتریخت (و شهرها و بخش ها و ... پیرامون شان) هست که در کشور ما به غلط از نام هلند برای کل کشور استفاده می شود. این در حالی است که خود منطقه هلند نیز به دو بخش هلند شمالی و جنوبی تقسیم می شود.
همانگونه که از اسم استان زی لاند بر می آید، به معنی سرزمین دریایی هست. این استان از سه چهار تکه زمین جزیره ای و شبه جزیره ای تشکیل شده است که اغلب بوسیله پل های زیاد و یک تونل بزرگ حدود 6.5 کیلومتری به هم مرتبط شده اند.
شهرستان اسلویس شامل شهرهای اُستبورخ (oostburg) آردن بورخ (aardenburg) بِرِسکنز (bereskens) نیوفیلت (nieuwfilet) خودا (gouda) هَیله (heile) کادزاند (kadzand) زاید زنده (zaudzande) و چند روستا تشکیل شده است. شهرهای ساحلی اسلویس به ترتیب اولویت برسکنز و کادزاند است.
علی رغم کوچک بودن اسلویس به نسبت جمعیت و فضاس سرزمینی نسبت به شهرهایی بزرگ چون استبورخ و برسکننز، به عنوان مرکزیت انتخاب شده است، چون در آمد سالیانه یا مالیات چرداختی در این شهر بسیار زیاد است و این به علت بالا بودن امار توریست ها می باشد. اسلویس در هر سال تقریبا 2.5 میلیون نفر توریست جذب می کند.
Category
Netherlands
Be the first to comment