ขี่ Harley-Davidson ดู Black Sand Beach หาดทรายดำที่มีเพียง 1 ใน 5 ของโลกที่เมืองตราด

Your video will begin in 40

0 Views

ในคลิปนี้ BigBoy จะพาขี่ Harley Davidson ไปดูหาดทรายดำที่มีเพียง 1 ใน 5 ของโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยและอยู่ในจังหวัดตราดนี่เองไปกลับทริปนี้ 940 กิโลเมตร...

Дата загрузки:2020-08-01T23:50:09+0000

Published
Category
Travel Tips