අයිස් බාර්| Minus 5 Ice Bar| Sinhala USA Travel Vlog | ROAD TRIP| Las Vegas| VLOG #12| Mandalay Bay

Your video will begin in 25
7 Views

අපි අද යන්න හදන්නේ Mandalay Bay Hotel එකේ තියෙන Minus 5 Ice Experience | Ice Bar එකට. මෙතන Las Vegas වල තියෙන cool ම තැන කිව්වොත් හරි. ටොන් 90 විතර අය...

Дата загрузки:2021-07-16T22:30:07+0000

Published
අපි අද යන්න හදන්නේ Mandalay Bay Hotel එකේ තියෙන Minus 5 Ice Experience | Ice Bar එකට. මෙතන Las Vegas වල තියෙන cool ම තැන කිව්වොත් හරි. ටොන් 90 විතර අයිස් යොදා ගෙන තමයි මෙතන හදලා තියෙන්නේ. ඇතුලෙ තියෙන බිත්ති, වාඩිවෙන්න තියෙන seats, ice sculptures, chandeliers, විතරක් නෙවෙයි බීම දාන කෝප්ප පවා හදලා තියෙන්නෙ අයිස් වලින්. මෙතන Bar එකකට වඩා වෙනස් විදියේ අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් තැනක් නිසා පොඩි ළමයකුට වුණත් මේක බලන්න එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.

Las Vegas Series-
VLOG # 10 - https://youtu.be/PKlrbqTAvuY
VLOG # 11 - https://youtu.be/gfSOo5zOytk
----------
OUR TRAVEL VIDEO TOOLKIT
• DJI Mavic Air 2
• Samsung S20 Ultra
• Gopro Black 7
• Gopro Silver 7
• Osmo Mobile 3
• Sony A6400

----------
Edited in Premiere Pro & KineMaster
----------
MUSIC :
Song: LAKEY INSPIRED - Chill Day (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/vtHGESuQ22s

#NoCopyrightMusic #VlogMusic #VlogNoCopyrightMusic

Social Media Platform
https://www.facebook.com/travelwithmaliyaus
https://www.instagram.com/travelwithmaliya/

Thanks for watching!
Category
Travel in the USA