අපි TOBLERONE චොකලට් එකේ තියෙන කන්ද බලන්න ගියා

Your video will begin in 40
1 Views

VLOG 31 ගොඩක් වෙලාවට පිටරටවල ජිවත් වෙන අය නිවාඩුවට ලංකාවට එනකොට, අනිවාර්යෙන්ම ගේන චොකලට් එකක් තමයි ටොබ්ලරෝන්. මේක ස්විස් චොකලට් එකක්. හැබැයි විශේෂ දේ ...

Дата загрузки:2021-09-12T02:55:06+0000

Published
VLOG 31

ගොඩක් වෙලාවට පිටරටවල ජිවත් වෙන අය නිවාඩුවට ලංකාවට එනකොට, අනිවාර්යෙන්ම ගේන චොකලට් එකක් තමයි ටොබ්ලරෝන්. මේක ස්විස් චොකලට් එකක්. හැබැයි විශේෂ දේ තමයි, මේ ටෝබ්ලරෝන් චොකලට් එකේ තියෙන කන්ද ඇත්තටම ස්විට්සර්ලන්තයේ තියෙන කන්දක් වීම. ඉතින් මේ කන්ද තමයි මැටර්හෝන් (Matterhorn). තියෙන්නෙ සර්මට් (Zermatt) කියන ලස්සනම ලස්සන ගම්මානය ළඟ. මේ කන්ද සහ ගම්මානය මුළු ලෝකයේම ගොඩක් ප්‍රසිද්දයි සංචාරක කර්මාන්තය සහ විශේෂයෙන්ම hiking, cycling සහ skiing සම්බන්ද ක්‍රියාකාරකම් වලට.

අපි දැන් සති කීපෙකට කලින් ගියා සර්මට් වලට. විශේෂ දෙයක් තමයි සර්මට් කියන්නේ car free zone එකක්. ඒ කිව්වේ කිසිම වාහනේකට සර්මට් වලට යන්න බැහැ. එහෙ තියෙන්නේ පුංචියට හදපු, සර්මට් වලටම ආවේනික එලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් විතරයි. ඒ වගේම, සර්මට් වලට ගිහින් කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් අපි මුලින්ම තෝරාගත්තේ රොතොර්න් (Rothorn) කියන, මීටර් 3100ටත් වඩා උස කන්ද මුදුනට යන එක. සාපේක්ෂව කියනවා නම් ලංකාවේ උසම කන්ද වන පිදුරුතලාගල උස මීටර් 2524යි. මේ කන්ද මුදුනට මැටර්හෝන් කන්ද ලස්සනට පේනවා. ඒ වගේම ටොබ්ලරෝන් චොකලට් එක, මැටර්හෝන් කන්ද එක්ක align කරල, ෆොටෝ එකකුත් ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන්.

Our Travel Partner: 2nd chance travels - http://global.2ndchancetravels.com/
Instagram: https://www.instagram.com/nomadiclobsters/
Facebook: https://www.facebook.com/nomadiclobsters/

About us:
We are a Sri Lankan couple living in Switzerland. Our goal is to travel to 50 countries around the world and to share our experiences with you all through this youtube channel. On the day this video is uploaded, we have completed 35 countries out of 50. Still, a long way to go :)
Category
Travel Tips
Be the first to comment